0%
Advarsel: JavaScript er slått av i nettleseren eller for denne nettsiden. Det er ikke sikkert du kan svare på alle spørsmålene i undersøkelsen. Sjekk innstillingene i nettleseren.

VAPE-prosjektet – Holdninger til luftkvalitet

Kjære mottaker,


Som en del av et internasjonalt forskningsprosjekt ønsker vi å samle inn informasjon om hvilken kunnskap og meninger du har om luftforurensning. 

Din mening om dette temaet er veldig viktig for oss, og vi håper du vil ta deg tid til å fylle ut det vedlagte spørreskjemaet. Ingen svar er feil, og alle innspill blir analysert samlet – noe som betyr at undersøkelsen er anonym. Vi vil ikke analysere enkeltsvar.

Undersøkelsen utføres av Fakultetet for økonomisk vitenskap ved Universitetet i Warszawa, i samarbeid med Institutt for psykologi ved Det polske vitenskapsakademiet, NILU – Norsk institutt for luftforskning og Det polsk-japanske akademiet for datateknologi. Prosjektet er finansiert av EØS-midler via Det nasjonale forskningssenteret i Polen.
Alle som fyller ut spørreskjemaet innen 31. mai 2021 er med på trekningen av Universal Presentkort av en verdi på 200 kr. Vi trekker en kupongvinner per 100 personer som besvarer alle spørsmålene.


Du kan kun delta i undersøkelsen én gang. På slutten av undersøkelsen vil vi be om foretrukne kontaktdetaljer (e-post, telefon osv.), slik at vi kan kontakte deg dersom du er blant vinnerne.


Trekningen avholdes på Facebooksiden til VAPE IPPAN. Du blir informert om dato for trekningen via e-post. Lenke til Facebooksiden er https://www.facebook.com/vapeproject

Det er 71 spørsmål i undersøkelsen.