0%
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Ankieta Kwalifikacyjna: tDCS-EEG

Serdecznie dziękujemy za chęć wzięcia udziału w naszym badaniu. Realizacja badania pozwoli na poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów wpływających na jakość relacji. Może też istotnie przyczynić się do zwiększenia skuteczności interwencji psychospołecznych nakierowanych na problemy w kontaktach z innymi ludźmi.

Wypełnienie poniższej ankiety rekrutacyjnej powinno zająć około 15 minut. Jednocześnie zaznaczamy, że jej wypełnienie nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do głównej części badania. Badanie składa się z nieinwazyjnej stymulacji mózgu (przezczaszkowa stymulacja prądem stałym; tDCS-HD) oraz pomiaru EEG. Na podstawie ankiety będziemy kontaktować się z osobami, które zaprosimy do kolejnego etapu. Uczestnicy, którzy wezmą udział we właściwym badaniu i wypełnią całość procedur badawczych otrzymają 200 złotych wynagrodzenia (wypłacanego w bonach Sodexo).

Naciskając przycisk „dalej” zgadzają się Państwo na wzięcie udziału w rekrutacji do badania. Udział w ankiecie jest w pełni dobrowolny. Jeżeli nie chcą Państwo udzielać odpowiedzi na zadane pytania, z wypełniania ankiety można wycofać się z w dowolnej chwili. Zebrane dane wykorzystane zostaną tylko i wyłącznie w celach badawczych, będą również w pełni zanonimizowane.

W tej ankiecie jest 36 pytań.